Trip van 4000 kilometer ten voordele van Ambulancewens

Trip van 4000 kilometer ten voordele van Ambulancewens

Arnd Van Vlierden en Frank Diliën uit onze gemeente staan zaterdag aan de start van The Barrel Challenge. Dat is een rit van 4000km door Scandinavië met onderweg opdrachten. De rallywagen hebben ze eigenhandig opgeknapt en klaargemaakt voor de uitdaging.

Wie wil kan hen steunen door een bedrag over te maken op dit rekeningnummer: BE43 7555 3635 6301.
De opbrengst gaat integraal naar Ambulancewens VZW. Dat is een vereniging die mensen hun laatste wens in het leven doen uitkomen.

Dit artikel werd geschreven door:

Lenn Melotte

    .