Geloofsgemeenschappen ondertekenen uniek vredesakkoord

Geloofsgemeenschappen ondertekenen uniek vredesakkoord

De verschillende geloofsgemeenschappen uit onze gemeente ondertekende zondag een vredesakkoord. Daarmee beloven ze elkaar in de toekomst nog meer te respecteren in elkaars waarden en normen. 

Een symbolisch moment was het in de Grieks-Orthodoxe Kerk op open Gebedshuizendag zondag. Alle geloofsgemeenschappen ondertekende een vredesakkoord. “We moeten elkaar allemaal nog meer gaan respecteren”, zegt de Griekse kerkfabriek op de radio. Herbeluister hieronder het interview.

Dit artikel werd geschreven door:

Lenn Melotte

    .